Dziękujemy za Państwa zainteresowanie naszą stroną internetową. Ochrona Państwa prywatności jest dla nas bardzo ważna. W niniejszej polityce prywatności znajdą Państwo szczegółowe informacje dotyczące postępowania z Państwa danymi. Administratorem Państwa danych jest: Meblo-hel Zarycki, ul.Traugutta 18, 59-900 Zgorzelec, meblo-hel@o2.pl

  1. Dane dostępowe i hosting

Na nasze strony internetowej można wchodzić bez podawania swoich danych osobowych. W przypadku każdego wywołania strony internetowej serwer zapisuje automatycznie jedynie tzw. logi serwera, jak np. nazwę żądanego pliku, Państwa adres IP, datę i godzinę wywołania, ilość przesyłanych danych i składającego zapytanie dostawcę usług internetowych (dane dostępowe) oraz dokumentuje wywołanie strony.

Dane te są analizowane wyłącznie w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania strony i ulepszenia naszej oferty. Powyższe służy – w ramach oceny interesów – zabezpieczeniu naszego prawnie uzasadnionego interesu, polegającego na prawidłowym zaprezentowaniu naszej oferty.

Usługi hostingowe dostarczane przez zewnętrznego usługodawcę.

W ramach powierzenia przetwarzania danych – na nasze zlecenie zewnętrzny usługodawca wykonuje dla nas usługi w zakresie hostingu i prezentacji stron internetowych. Wszystkie dane, które – w sposób opisany w niniejszej polityce prywatności – zostały zgromadzone w ramach korzystania z naszej strony internetowej, są przechowywane na serwerach tego usługodawcy. Przetwarzanie na innych serwerach odbywa się wyłącznie w zakresie określonym w niniejszej polityce prywatności.

Ten usługodawca ma siedzibę na terenie kraju należącego do Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

  1. Gromadzenie i przetwarzanie danych celem realizacji umowy i utworzenia konta klienta w dedykowanym systemie.

Gromadzimy dane osobowe wyłącznie wtedy, kiedy nam je Państwo dobrowolnie przekazują składając swoje zamówienie, kontaktując się z nami drogą mailową lub przez formularz kontaktowy znajdujący się na stronie www.domartstyl.com lub tez drogą telefoniczną albo przez wypełnienie formularza zamówienia. Pola obowiązkowe formularza zamówienia lub formularza kontaktowego są oznaczone jako takie dla rozpatrzenia sprawy, w której kontaktowali się Państwo z nami. To, jakie dane są gromadzone, wynika z formularzy, do których wprowadzane są dane. Z przekazanych przez Państwa danych korzystamy w celu wykonania umowy i odpowiedzi na Państwa zapytania.

Zamówienie wraz z danymi służącym do zrealizowania zamówienia zostają wpisane do wewnętrznego dedykowanego programu zabezpieczonego hasłem przez pracownika Opiekuna Klienta. Zostają one zapisane na serwerze należącym do Meblo-hel  w siedzibie firmy.

Dostęp do danych ma Administrator Danych osobowych i delegowany przez niego pracownik – Opiekun Klienta.
Serwer, na którym przechowywane są dane znajduje się w siedzibie Meblo-hel i jest zabezpieczony w pomieszczeniu z zamkiem do którego dostęp ma wyznaczony przez Administratora danych pracownik Działu IT
Po zapisaniu zamówienia w system zostaje wygenerowane potwierdzenie zamówienia i wysłane drogą elektroniczną na adres mailowy wskazany podczas składania zamówienia. Po wykonaniu zamówienia system drogą elektroniczną poinformuje o tym fakcie dołączając dokument fakturowy.
Po wykonaniu umowy lub usunięciu Państwa konta klienta z systemu, przetwarzanie Państwa danych zostanie ograniczone, a po upływie okresów przechowywania określonych w przepisach podatkowych i ustawie o rachunkowości dane te zostaną przeniesione do Archiwum na serwerze. Państwa dane klienta może zostać usunięte w każdej chwili. W tym celu należy wysłać wiadomość na nasz adres kontaktowy meblo-hel@o2.pl

  1. Przekazywanie danych
    W celu wykonania umowy przekazujemy Państwa dane firmie kurierskiej zajmującej się dostawą, o ile jest to niezbędne do doręczenia zamówionych towarów. Zależnie od tego, którego dostawcę usług płatniczych Państwo wybiorą w procesie zamówienia, celem realizacji płatności przekazujemy zgromadzone w tym celu dane płatnicze do instytucji kredytowej obsługującej płatność i ewentualnie do wybranego przez nas lub przez Państwa dostawcy usług płatniczych. Niektórzy dostawcy usług płatniczych gromadzą dane samodzielnie, jeżeli założą Państwo u nich konto. W takich przypadkach należy w ramach zamówienia zalogować się u dostawcy usług płatniczych podając swoje dane dostępowe. Obowiązuje wówczas również polityka prywatności danego dostawcy usług płatniczych.
  2. Przekazywanie danych firmie kurierskiej
    Jeśli udzielą nam Państwo na to w trakcie lub po złożeniu zamówienia swojej wyraźnej zgody, przekażemy na tej podstawie Państwa adres e-mail i numer telefonu wybranej firmie kurierskiej, aby mogła się ona skontaktować z Państwem przed dostarczeniem zamówienia celem awizowania lub uzgodnienia dostawy.

Powyższa zgoda może zostać w każdej chwili cofnięta poprzez wysłanie nam stosownej wiadomości na nasz adres kontaktowy wskazany meblo-hel@o2.pl. Po wycofaniu zgody usuniemy Państwa podane z systemu.

Mapa dojazdu